اعزام هیأت های تجاری

ارائه خدمات حرفه ای به مشتریان و کسب اعتبار و اعتماد در بخش عمومی و بخش خصوصی، برای بهره گیری از این تجربه ارزشمند، موفقیت در استقرار و پذیرش نمایندگی های تجاری برای ایجاد ارزش برای مشتریان و افزایش صادرات غیر نفتی خواهد بود.

اعزام هیأت تجاری به قطر 1391

اعزام هیأت تجاری به کردستان عراق 1392

تماس با ما

آدرس : ایران - یزد- میدان آزادی- خیابان فرخی- کوچه حسینیه نقشین - مجتمع تجاری اداری شقایق 2-واحد 202

 
تلگرام: 989135151121+      

فکس: 983536272022 +

تلفن:   983536272020+

ایمیل: danial.pars@yahoo.com

 info@danialpars.com